Jorani

Jorani to system zarządzania urlopami opracowany w PHP / MySQL. Jorani ma na celu zapewnienie prostego przepływu wniosków o urlop i nadgodziny dla małych organizacji. Jorani jest wydany na licencji GPL v3.

Funkcje:

• kompleksowa dokumentacja
• powiadomienia e-mail
• procedura zatwierdzania wniosku o urlop
• raport o stanie urlopów
• miesięczny raport obecności
• kalendarze urlopów
• uwierzytelnianie LDAP
• uwierzytelnianie OAuth2
• dostępny w 12 językach