LimeSurvey

LimeSurvey (dawniej PHPSurveyor) to aplikacja ankietowa online typu open source, napisana w języku PHP, oparta na bazie danych MySQL, PostgreSQL lub MSSQL. Umożliwia użytkownikom bez znajomości kodowania opracowywanie, publikowanie i zbieranie odpowiedzi na ankiety. Ankiety mogą obejmować rozgałęzienia, niestandardowy preferowany układ i projekt (przy użyciu systemu szablonów internetowych) i mogą zapewnić podstawową analizę statystyczną wyników ankiety. Ankiety mogą być publicznie dostępne lub ściśle kontrolowane za pomocą tokenów jednorazowych dla każdego uczestnika ankiety. Dodatkowo wyniki mogą być anonimowe, poprzez oddzielenie danych uczestników od danych wynikowych, nawet w przypadku kontrolowanych ankiet. LimeSurvey jest udostępniany na licencji GNU / GPL.

Funkcje:

• Nieograniczona liczba ankiet w tym samym czasie
• Nieograniczona liczba pytań w ankiecie (ograniczona tylko przez Twoją bazę danych)
• Nieograniczona liczba uczestników ankiety
• Ankiety wielojęzyczne
• Zarządzanie użytkownikami
• 20 różnych typów pytań, a jeszcze więcej
• Edytor WYSIWYG HTML
• Integracja zdjęć i filmów z ankietą