Adminer

Adminer to w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania bazami danych napisane w PHP. W przeciwieństwie do phpMyAdmin, Adminer składa się z pojedynczego pliku gotowego do wdrożenia na serwerze docelowym. Adminer jest dostępny dla MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL i Oracle. Adminer jest wydany na licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .

Funkcje:

• Połącz się z serwerem bazy danych przy użyciu nazwy użytkownika i hasła
• Wybierz istniejącą bazę danych lub utwórz nową
• Lista pól, indeksów, kluczy obcych i wyzwalaczy tabeli
• Zmień nazwę, silnik, sortowanie i komentarz tabeli
• Zmień nazwę, typ, sortowanie, komentarz i domyślne wartości kolumn
• Dodawaj i upuszczaj tabele i kolumny
• Twórz, zmieniaj, upuszczaj i przeszukuj według indeksów, w tym pełnego tekstu