SIDU

SIDU to bezpłatny klient bazy danych. To proste, intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do administrowania bazą danych. SIDU działa za pośrednictwem przeglądarek internetowych, takich jak Firefox, IE, Opera, Safari, Chrome, itp. SIDU wygląda raczej jak graficzny interfejs użytkownika oprogramowania bazy danych, a nie strony internetowe. Wydany jest na licencji MIT.

Funkcje:

• działa przez przeglądarki internetowe dla baz danych, takich jak MySQL, PostgreSQL, SQLite i CUBRID;
• działa na każdym systemie operacyjnym i wszystkich nowoczesnych przeglądarkach;
• może grupować obiekty, np. Tabele, według pierwszych x znaków nazw tabel, którymi można dowolnie sterować;
• wynik danych można sortować w 1 lub 2 kolumnach, które można przełączyć do preferowanego trybu;
• może łączyć się lokalnie i zdalnie z wieloma serwerami, można też uruchamiać wiele SIDU w tym samym czasie;
• możesz włączyć zaporę SIDU, aby podwójnie zabezpieczyć swoje dane przez Internet;