Feng Office

Feng Office to platforma współpracy, która umożliwia zarządzanie projektami i usługami biznesowymi, współpracę z zespołem i klientami, organizowanie i udostępnianie dokumentów i plików. Kod Feng Office jest napisany w PHP, ma udokumentowaną historię stabilności i bezpieczeństwa. Feng Office jest aktywnie rozwijany. Udostępniono go na licencji GNU AFFERO GPL.

Funkcje:

• przegląd miejsca pracy
• uwagi
• e-maile
• łączność
• kalendarz
• administracja użytkownika
• wyszukiwanie i filtry