Laravel

Laravel to Framework do aplikacji internetowych typu open source. Pierwotnie wydany w 2011 roku. Laravel od sierpnia 2015 jest najpopularniejszym i oglądanym projektem PHP na GitHubie.

Laravela udostępnia m.in. modułowy system budowania aplikacji, różne sposoby dostępu do baz danych oraz narzędzia ułatwiające wdrażanie i utrzymanie aplikacji.

Cechy wyróżniające Laravel:

• Bardzo dobra dokumentacja

Laravel ma świetną dokumentację, która pomoże przyspieszyć pracę. Jest czytelny i dokładny.

• Pakiety

Pakiety to świetny sposób na pakowanie i udostępnianie kodu Laravel. Może to być cokolwiek – od kompletnego ORM lub prostego narzędzia do debugowania, a umieszczenie ich w aplikacji jest bardzo proste.

• Licencja open source

Laravel jest oprogramowaniem na licencji open source. Cały kod jest dostępny na Github i każdy może wnieść swój wkład w rozwijanie go.