Moodle

Moodle jest systemem CMS znanym także jako Learning Management System (LMS) lub Virtual Learning Environment (VLE). Ta aplikacja webowa jest darmowa i może być użyta do tworzenia edukacyjnych stron online. Moodle jest dostępne pod adresem udostępnianym na licencji GNU General Public License.

Słowo Moodle było pierwotnie skrótem dla Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modułowego, obiektowo zorientowanego dynamicznie uczącego się środowiska), który jest użyteczny głównie dla programistów i teoretyków edukacji.