Savsoft Quiz

Savsoft Quiz – oprogramowanie open source do tworzenia quizów, testów i egzaminów online oraz zarządzania nimi na Twojej stronie internetowej lub serwerze. Savsoft Quiz wydany został na licencji MIT.

Funkcje:

• zarządzanie użytkownikami
• tworzenie 5 rodzajów pytań
• gotowa pula proponowanych pytań
• przeprowadzenie quizu/testu/egzaminu
• wyniki i raporty