Omeka

Omeka jest bezpłatną, elastyczną i otwartą platformą publikacji internetowej do wyświetlania bibliotek, muzeów, archiwów oraz kolekcji i wystaw naukowych. Omeka sprawia, że uruchomienie wystawy online jest tak proste, jak uruchomienie bloga. Omeka została zaprojektowana z myślą o nie-specjalistach IT, pozwalając użytkownikom skupić się na treści i interpretacji, a nie na programowaniu. Wprowadza technologie i podejścia Web 2.0 do witryn akademickich i kulturalnych w celu wspierania interakcji i uczestnictwa użytkowników. Omeka jest udostępniana na licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

Funkcje:

• Importowanie i udostępnianie danych
• Wprowadzanie i obsługa metadanych
• Web 2.0 i interakcja z odwiedzającymi online
• Reprezentowanie danych w różnych kontekstach
• Dodawanie adnotacji i wyświetlanie plików pozycji
• Bezpieczeństwo i wydajność witryny