ProjeQtOr

ProjeQtOr to oprogramowanie do zarządzania projektami typu open source, które grupuje w jednym narzędziu wszystkie funkcje potrzebne do organizowania projektów. Jest prosty, łatwy w codziennym użyciu, a jednocześnie obejmuje maksimum funkcji zarządzania projektami. Jego specyfika, oprócz kompletności, ma być zorientowana na jakość. ProjeQtOr jest udostępniany na licencji GNU Affero General Public License.

Funkcje:

• zarządzanie planowaniem – ProjeQtOr zapewnia wszystkie elementy potrzebne do zbudowania planowania na podstawie obciążenia pracą, ograniczeń między zadaniami i dostępnością zasobów
• zarządzanie zasobami – ProjeQtOr zarządza dostępnością zasobów, na które może mieć wpływ wiele projektów. Narzędzie oblicza niezawodne, zoptymalizowane i realistyczne planowanie
• zarządzanie zgłoszeniami – ProjeQtOr zawiera Bug Tracker do monitorowania incydentów w twoich projektach, z możliwością włączenia pracy nad zaplanowanymi zadaniami twoich projektów
• zarządzanie kosztami – wszystkie elementy związane z opóźnieniami można również śledzić jako koszty (z pracy zasobów) i zarządzanie innymi wydatkami, wszystkie koszty projektu są monitorowane i mogą generować faktury
• zarządzanie jakością – Sspecyfiką ProjeQtOr jest to, że jest zorientowany na jakość: integruje najlepsze praktyki, które mogą pomóc Ci spełnić wymagania jakościowe w Twoich projektach