SOPlanning

SOPlanning to proste narzędzie do planowania online. Pozwala zaplanować okresy pracy dla każdej osoby w zespole w postaci wizualnej / do wydrukowania. Pokazuje wiersz według osoby i odpowiadające jej dni robocze. SOPlanning jest używany w wielu dziedzinach/działaniach: zarządzanie projektami IT, zakład produkcyjny, zarządzanie chorobami i urlopami , dostępność sprzętu, system rezerwacji itp. SOPlanning jest udostępniany na licencji GNU General Public License w wersji 3.

Funkcje:

• planowanie online dostępne z dowolnej przeglądarki: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari itp.
• zarządzanie projektami: przydziel zadania użytkownikom dla każdego projektu. Dostosuj strukturę narzędzi do swoich potrzeb (zespoły / grupy projektów).
• kategorie i kolory projektów dla lepszej widoczności
• zarządzanie użytkownikami z prostymi uprawnieniami
• kompaktowy wyświetlacz w planowaniu: kto nad czym pracuje i przez ile czasu
• zestawienie miesięczne lub dzienne