Snipe-IT

Snipe-IT to projekt firmy FOSS dotyczący zarządzania zasobami w operacjach IT. Wiedza o tym, kto ma jaki laptop, kiedy został zakupiony, w celu poprawnej amortyzacji, obsługi licencji na oprogramowanie itp. Snipe-IT jest wydawane na licencji GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE.

Funkcje:
• Łatwo sprawdzaj, które zasoby są przypisane, komu i ich fizyczną lokalizację
• Modele zasobów umożliwiają grupowanie wspólnych funkcji
• Wymagaj akceptacji użytkownika (umowy licencyjne użytkownika końcowego/warunki korzystania z usługi) w usłudze Checkout
• Powiadomienia e-mail o wygaśnięciu gwarancji i licencji
• Integruje się z większością ręcznych skanerów kodów kreskowych i aplikacji do odczytu kodów QR
• Dodaj własne pola niestandardowe, aby uzyskać dodatkowe atrybuty zasobów