WebMail Lite

WebMail Lite – skrypt poczty internetowej typu open source dla istniejącego serwera IMAP. WebMail Lite może być używany do uzyskiwania dostępu do poczty na praktycznie każdym serwerze poczty obsługującym protokół IMAP. Zintegrowany internetowy panel administracyjny pozwala na zarządzanie ustawieniami systemu bez ręcznej edycji plików konfiguracyjnych. WebMail Lite jest udostępniany na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero.

.

Funkcje:

• Wiele domen
• Książka adresowa (kontakty i grupy)
• Filtry poczty
• Przekazywanie za pośrednictwem Sieve
• Wtyczki (zmień hasło itp.)
• Wyszukiwanie poczty
• Synchronizacja IMAPT wiadomości e-mail w trybie HTML (WYSIWYG) lub zwykłego tekstu
• Skórki wbudowane i zdefiniowane przez użytkownika