Webmail RainLoop

Jest to prosty, nowoczesny i szybki internetowy klient poczty. Poczta internetowa RainLoop została zaprojektowana z myślą o efektywnym wykorzystaniu pamięci dzięki czemu może działać dobrze nawet na słabszych serwerach internetowych. Niezależnie od rozmiaru skrzynki pocztowej i liczby zawartych w niej wiadomości, wykorzystanie pamięci na aktywnego użytkownika jest zawsze ograniczone do minimum, nawet w przypadku przetwarzania bardzo dużych wiadomości. RainLoop Webmail (wydanie społecznościowe) jest udostępniany na licencji GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE wersja 3 (AGPLv3).

Funkcje:

• Nowoczesny interfejs użytkownika.
• Pełna obsługa protokołów IMAP i SMTP, w tym SSL i STARTTLS.
• Sortuj skrypty (filtry i wiadomość urlopowa).
• Minimalistyczne wymagania dotyczące zasobów.
• Wykorzystywany jest bezpośredni dostęp do serwera pocztowego (wiadomości nie są przechowywane lokalnie na serwerze WWW).
• Pozwala na dodanie wielu kont do jednego głównego, jednoczesny dostęp do różnych kont na różnych kartach przeglądarki jest obsługiwany.